Home » Nasveti

Nasveti

Nakup akumulatorja in skrb zanj sta pomembna faktorja pri življenjski dobi in zanesljivosti akumulatorja. Na tej strani smo vam pripravili nekaj osnovnih nasvetov, ki upamo, da vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi. Za vse ostale informacije pa se obrnite na naše strokovnjake.

NAKUP USTREZNEGA AKUMULATORJA

Akumulatorji se razlikujejo po dimenzijah, moči, polih (levi ali desni pozitivni pol, debelina in oblika polov). Zato je potrebno prodajalcu nuditi točne podatke o vozilu ali o starem akumulatorju.
Priporočljivo je kupiti močnejši akumulator kot je bil original v vgradnji, saj večina proizvajalcev zmanjšuje stroške tudi pri akumulatorjih.
Tudi na tem področju je opaziti velik tehnološki razvoj, danes boljši akumulatorji vsebujejo različne zlitine, ki jih dodajajo svincu (srebrova ali kalcijeva zlitina). Kalcijeva (Ca) zlitina, ki jo uporabljajo pri izdelavi mrežic, zagotavlja občutno manjše samopraznenje in s tem omogoča daljši čas skladiščenja baterije. Tudi poraba vode je manjša, kar skupaj z boljšo korozijsko odpornostjo zaradi nove tehnologije ekspandiranja mrežic (predvsem pri visokih temperaturah v motornem prostoru) zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije.

VGRADNJA

Akumulatorji so že pri nakupu pripravljeni za takojšnjo vgradnjo. Najprej je potrebno izključiti motor in električne porabnike nato odstranite star akumulator, pri tem je potrebno najprej odklopiti negativni nato pa pozitivni pol.Priklop poteka v obratnem vrstnem redu. Dobro je očistiti kleme in jih namazati z mastjo. Udarjanje po priključnih spojnicah lahko povzroči nepopravljivo škodo zaradi možne mehanske prekinitve električnega tokokroga vin eventuelno eksplozijo. Priključne dele kot so zaščitni pokrovi za pole, razplinjevalna posoda in cevni priključek prevzemite od zamenjanega akumulatorja. Če je na voljo odzračevalna cev, jo vtaknite v odzračevalno odprtino, nasproti ležečo odzračevalno izvrtino je potrebno zapreti z zapornim čepom.

VZDRŽEVANJE

Za nemoteno delovanje naj bo akumulator čist in suh. Doro je preverjati nivo kisline in po potrebi dolijte destilirano vodo (nikakor pa ne dolivajte takoimenovanih izboljševalnih sredstev ali kisline). Pri gostoti kisline pod 1,21 kg/l (1,18 pri polnilni kislini 1,23) je potrebno akumulator napolniti.Izpraznjen akumulator je potrebno najkasneje v dveh dneh dopolniti, sicer se pojavijo nepopravljive napake. Elektrolit izpraznjenega akumulatorja zmrzuje pri 0 C, zmrznitev pa trajno mehansko poškoduje akumulator. Pri previsoki porabi vode preverite regulator generatorja.

Primerna napetost polnjenja sistema v vozilu je 14,2 do 14,4 V. Priporočljive pa so občasne kontrole v usposobljenih akumulatorskih ali avtoelektričarskih delavnicah.

VARNOSTNA NAVODILA

V akumulatorju je prisotna akumulatorska žveplena kislina, ki je zelo agresivna. Če po nesreči pride v stik z očmi je potrebno izpiranje nekaj minut z rahlim curkom vode, nato pa takojšen obisk pri zdravniku. V primeru, da se s kislino polijete po obleki je najboljše uporabiti milnico za nevtralizacijo nato pa sprati z veliko vode. Na vsak način pa hraniti kislino in akumulator izven dosega otrok.
V akumulatorju so prisotni eksplozivni plini zato je v njegovi bližini nevarno kakršno koli iskrenje, uporaba odprtega plemena ter tlečih predmetov.

Za konec pa še en ekološki nasvet; nikar ne mečite starih in odsluženih akumulatorjev v smeti, kaj šele v naravo, saj vsebujejo okolju nevarne snovi. Za odpadne akumulatorje mora poskrbeti vaš prodajalec, ki ima za to namenjene zabojnike.